Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
L-Erbgħa, 20 ta' Jannar 2016 - Strasburgu

17. Klawsola ta' difiża reċiproka (Art. 42(7) tat-TUE) (dibattitu)
Rapporti Verbatim

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Klawsola ta' difiża reċiproka (Art. 42(7) tat-TUE) (2015/3034(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Michael Gahler f'isem il-Grupp PPE, Ioan Mircea Paşcu f'isem il-Grupp S&D, Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR, Urmas Paet f'isem il-Grupp ALDE, Javier Couso Permuy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Mike Hookem f'isem il-Grupp EFDD, Franz Obermayr f'isem il-Grupp ENF, Konstantinos Papadakis Membru mhux affiljat, Elmar Brok u Ana Gomes.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Sofia Sakorafa, Michèle Rivasi, Michèle Alliot-Marie, Gilles Pargneaux, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Francisco José Millán Mon, Tonino Picula, Nikolay Barekov, Sandra Kalniete, Neena Gill, Andrej Plenković, Boris Zala, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda u Andrey Kovatchev.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ruža Tomašić, Isabella Adinolfi, Notis Marias u Georgios Epitideios.

Intervent ta': Federica Mogherini.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Fernando Ruas, Daniel Caspary, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Theodoros Zagorakis, Lorenzo Cesa, Dariusz Rosati, Francisco José Millán Mon, Tokia Saïfi u Ramón Luis Valcárcel Siso f'isem il-Grupp PPE, dwar il-klawsola ta' difiża reċiproka (l-Artikolu 42(7) tat-TUE) (2015/3034(RSP)) (B8-0043/2016);

—   Bodil Valero, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer, Bart Staes, Indrek Tarand, Pascal Durand, Igor Šoltes, Davor Škrlec u Molly Scott Cato f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 42(7) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (2015/3034(RSP)) (B8-0045/2016);

—   Ioan Mircea Paşcu, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Victor Boştinaru, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Ana Gomes, Afzal Khan, Tonino Picula, Neena Gill, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Victor Negrescu u Boris Zala f'isem il-Grupp S&D, dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 42(7) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (2015/3034(RSP)) (B8-0051/2016);

—   Sabine Lösing, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Sofia Sakorafa, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis u Javier Couso Permuy f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-klawsola tad-difiża reċiproka (Artikolu 42(7) TUE) (2015/3034(RSP)) (B8-0057/2016);

—   Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt u Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-implimentazzjoni tal-klawsola ta' assistenza reċiproka tal-Artikolu 42(7) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (2015/3034(RSP)) (B8-0058/2016);

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Kazimierz Michał Ujazdowski u Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR, dwar il-klawsola ta' difiża reċiproka (Artikolu 42(7) TUE) (2015/3034(RSP)) (B8-0059/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD, dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 42(7) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (2015/3034(RSP)) (B8-0060/2016).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.4 tal-Minuti ta' 21.1.2016.

Avviż legali - Politika tal-privatezza