Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 20. ledna 2016 - Štrasburk

18. Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2016 (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Priority EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2016 (2015/3035(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Andrzej Grzyb za skupinu PPE, Soraya Post za skupinu S&D, Beatrix von Storch za skupinu ECR, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Gerolf Annemans za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Hilde Vautmans a Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eduard Kukan a Bogdan Brunon Wenta.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Davor Ivo Stier.

Vystoupila Federica Mogherini.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis a Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0050/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans a Ivo Vajgl za skupinu ALDE o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0052/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, au nom du groupe GUE/NGL o prioritách Evropské unie pro zasedání Rady pro lidská práva v roce 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0056/2016);

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini a Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0063/2016);

—   Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0064/2016);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Edward Czesak a Angel Dzhambazki za skupinu ECR o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0065/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi a Doru-Claudian Frunzulică za skupinu S&D o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0066/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.5 zápisu ze dne 21.1.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí