Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. január 20., Szerda - Strasbourg

18. Uniós prioritások az EJT 2016. évi üléseire (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Uniós prioritások az EJT 2016. évi üléseire (2015/3035(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Andrzej Grzyb, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Soraya Post, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Beatrix von Storch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gerolf Annemans, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Hilde Vautmans és Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eduard Kukan és Bogdan Brunon Wenta.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Davor Ivo Stier.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis és Ramón Luis Valcárcel Siso, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az EJT ülésein 2016-ban képviselendő uniós prioritásokról (2015/3035(RSP)) (B8-0050/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans és Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az Európai Unió 2016. évi prioritásairól az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának ülésein (2015/3035(RSP)) (B8-0052/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az Európai Unió prioritásairól az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2016. évi ülésein (2015/3035(RSP)) (B8-0056/2016);

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini és Molly Scott Cato, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az Európai Unió prioritásairól az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2016. évi ülésén (2015/3035(RSP)) (B8-0063/2016);

—   Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az Európai Unió 2016. évi prioritásairól az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának ülései részére (2015/3035(RSP)) (B8-0064/2016);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Edward Czesak és Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az Európai Unió prioritásairól az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2016. évi ülésein (2015/3035(RSP)) (B8-0065/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi és Doru-Claudian Frunzulică, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az Európai Unió 2016. évi prioritásairól az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában (2015/3035(RSP)) (B8-0066/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.1.21-i jegyzőkönyv, 8.5. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat