Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 20 ianuarie 2016 - Strasbourg

18. Priorităţile UE pentru sesiunile CDO din 2016 (dezbatere)
Stenograma

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Priorităţile UE pentru sesiunile CDO din 2016 (2015/3035(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Andrzej Grzyb, în numele Grupului PPE, Soraya Post, în numele Grupului S&D, Beatrix von Storch, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Gerolf Annemans, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Hilde Vautmans și Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eduard Kukan și Bogdan Brunon Wenta.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Davor Ivo Stier.

A intervenit Federica Mogherini.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile din 2016 ale Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (2015/3035(RSP)) (B8-0050/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans și Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0052/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0056/2016);

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini și Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0063/2016);

—   Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0064/2016);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Edward Czesak și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0065/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi și Doru-Claudian Frunzulică, în numele Grupului S&D, referitoare la prioritățile UE pentru sesiunile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0066/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.5 al PV din 21.1.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate