Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 20. januar 2016 - Strasbourg

18. Prednostne naloge Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 (razprava)
CRE

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Prednostne naloge Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 (2015/3035(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Andrzej Grzyb v imenu skupine PPE, Soraya Post v imenu skupine S&D, Beatrix von Storch v imenu skupine ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Gerolf Annemans v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Hilde Vautmans in Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eduard Kukan in Bogdan Brunon Wenta.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Davor Ivo Stier.

Govorila je Federica Mogherini.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis in Ramón Luis Valcárcel Siso v imenu skupine PPE o prednostnih nalogah EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0050/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Hilde Vautmans in Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE o prednostnih nalogah Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0052/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL o prednostnih nalogah Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0056/2016);

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini in Molly Scott Cato v imenu skupine Verts/ALE o prednostnih nalogah Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0063/2016);

—   Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD o prednostnih nalogah Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0064/2016);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Edward Czesak in Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR o prednostnih nalogah Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0065/2016);

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi in Doru-Claudian Frunzulică v imenu skupine S&D o prednostnih nalogah Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 (2015/3035(RSP)) (B8-0066/2016).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika z dne 21.1.2016.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov