Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 20 януари 2016 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Ред на работа
 3.Програма на дейността на нидерландското председателство (разискване)
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 5.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 6.Ред на работа
 7.Време за гласуване
  7.1.Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Латвия * (гласуване)
  7.2.Презумпция за невиновност и право на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство ***I (гласуване)
  7.3.Лични предпазни средства ***I (гласуване)
  7.4.Газови уреди ***I (гласуване)
  7.5.Въжени линии ***I (гласуване)
  7.6.Възражение по делегиран акт относно схема от общи тарифни преференции (гласуване)
  7.7.Възражение по делегиран акт относно специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация за преработените храни на зърнена основа и детските храни (гласуване)
  7.8.Мирният процес в Колумбия (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.COP 21 (разискване)
 12.Хуманитарната ситуация в Йемен (разискване)
 13.Положението в югоизточната част на Турция (разискване)
 14.Споразумения за асоцииране / задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна (разискване)
 15.Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово *** (разискване)
 16.Систематично масово избиване на религиозни малцинства от ИДИЛ (разискване)
 17.Клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС) (разискване)
 18.Приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (разискване)
 19.Внесени документи
 20.Трансфер на бюджетни кредити
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (224 kb) Списък на присъствалите (65 kb)    Поименни гласувания (507 kb) 
 
Протокол (223 kb) Списък на присъствалите (37 kb) Резултати от различните гласувания (19 kb) Поименни гласувания (36 kb) 
 
Протокол (301 kb) Списък на присъствалите (72 kb) Резултати от различните гласувания (430 kb) Поименни гласувания (773 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност