Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 20 януари 2016 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Ред на работа
 3.Програма на дейността на нидерландското председателство (разискване)
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 5.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 6.Ред на работа
 7.Време за гласуване
  
7.1.Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Латвия * (гласуване)
  
7.2.Презумпция за невиновност и право на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство ***I (гласуване)
  
7.3.Лични предпазни средства ***I (гласуване)
  
7.4.Газови уреди ***I (гласуване)
  
7.5.Въжени линии ***I (гласуване)
  
7.6.Възражение по делегиран акт относно схема от общи тарифни преференции (гласуване)
  
7.7.Възражение по делегиран акт относно специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация за преработените храни на зърнена основа и детските храни (гласуване)
  
7.8.Мирният процес в Колумбия (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.COP 21 (разискване)
 12.Хуманитарната ситуация в Йемен (разискване)
 13.Положението в югоизточната част на Турция (разискване)
 14.Споразумения за асоцииране / задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна (разискване)
 15.Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово *** (разискване)
 16.Систематично масово избиване на религиозни малцинства от ИДИЛ (разискване)
 17.Клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС) (разискване)
 18.Приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (разискване)
 19.Внесени документи
 20.Трансфер на бюджетни кредити
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (224 kb) Присъствен списък (65 kb)    Резултати от поименно гласуване (507 kb) 
 
Протокол (223 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от гласувания (19 kb) Резултати от поименно гласуване (36 kb) 
 
Протокол (301 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от гласувания (430 kb) Резултати от поименно гласуване (773 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност