Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 20. jaanuar 2016 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Tööplaan
 3.Madalmaade eesistumisaja tegevuskava (arutelu)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 6.Tööplaan
 7.Hääletused
  
7.1.Sõidukite registreerimisandmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Lätiga * (hääletus)
  
7.2.Süütuse presumptsiooni ja kohtulikul arutamisel osalemise õiguse teatavate aspektide tugevdamine kriminaalmenetluses ***I (hääletus)
  
7.3.Isikukaitsevahendid ***I (hääletus)
  
7.4.Küttegaasiseadmed ***I (hääletus)
  
7.5.Köisteed ***I (hääletus)
  
7.6.Vastuväite esitamine üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva delegeeritud õigusakti kohta (hääletus)
  
7.7.Vastuväite esitamine teraviljapõhise töödeldud toidu ja imikutoidu koostise ja teabe erinõudeid käsitleva delegeeritud õigusakti kohta (hääletus)
  
7.8.Colombia rahuprotsess (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.ÜRO kliimamuutuste konverents COP 21 (arutelu)
 12.Humanitaarolukord Jeemenis (arutelu)
 13.Olukord Kagu-Türgis (arutelu)
 14.Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingud ning põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduslepingud (arutelu)
 15.ELi–Kosovo stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping *** (arutelu)
 16.Usuvähemuste esindajate süstemaatiline massiline tapmine ISISe poolt (arutelu)
 17.Vastastikuse kaitse klausel (Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõige 7) (arutelu)
 18.ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudel (arutelu)
 19.Esitatud dokumendid
 20.Assigneeringute ümberpaigutamine
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (193 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (507 kb) 
 
Protokoll (189 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletuste tulemused (16 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (35 kb) 
 
Protokoll (266 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (221 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (762 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika