Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 20 stycznia 2016 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Porządek obrad
 3.Program działań prezydencji holenderskiej (debata)
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 6.Porządek obrad
 7.Głosowanie
  7.1.Uruchomienie na Łotwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów * (głosowanie)
  7.2.Domniemanie niewinności i prawo do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym ***I (głosowanie)
  7.3.Środki ochrony indywidualnej ***I (głosowanie)
  7.4.Urządzenia spalające paliwa gazowe ***I (głosowanie)
  7.5.Urządzenia kolei linowych ***I (głosowanie)
  7.6.Sprzeciw wobec aktu delegowanego w sprawie planu ogólnych preferencji taryfowych (głosowanie)
  7.7.Sprzeciw wobec aktu delegowanego w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących składu produktów zbożowych przetworzonych i żywności dla dzieci oraz informacji na ich temat (głosowanie)
  7.8.Proces pokojowy w Kolumbii (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.COP 21 (debata)
 12.Sytuacja humanitarna w Jemenie (debata)
 13.Sytuacja na południowym wschodzie Turcji (debata)
 14.Układy o stowarzyszeniu / pogłębione i kompleksowe strefy wolnego handlu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą (debata)
 15.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu UE-Kosowo *** (debata)
 16.Systematyczne masowe mordy ISIS na mniejszościach religijnych (debata)
 17.Klauzula wzajemnej obrony (art. 42 ust. 7 TUE) (debata)
 18.Priorytety UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w 2016 r. (debata)
 19.Składanie dokumentów
 20.Przesunięcie środków
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (190 kb) Lista obecności (65 kb)    Głosowanie imienne (507 kb) 
 
Protokół (220 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (16 kb) Głosowanie imienne (42 kb) 
 
Protokół (280 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (412 kb) Głosowanie imienne (695 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności