Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 20. januára 2016 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Program práce
 3.Program činnosti holandského predsedníctva (rozprava)
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 6.Program práce
 7.Hlasovanie
  
7.1.Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Lotyšsku * (hlasovanie)
  
7.2.Prezumpcia neviny a právo byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní ***I (hlasovanie)
  
7.3.Osobné ochranné prostriedky ***I (hlasovanie)
  
7.4.Spotrebiče spaľujúce plynné palivá ***I (hlasovanie)
  
7.5.Lanovkové zariadenia ***I (hlasovanie)
  
7.6.Námietka voči delegovanému aktu o systéme všeobecných colných preferencií (hlasovanie)
  
7.7.Námietka voči delegovanému aktu o osobitných požiadavkách na zloženie potravín spracovaných na báze obilnín a detských potravín a na informácie o nich (hlasovanie)
  
7.8.Mierový proces v Kolumbii (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.COP 21 (rozprava)
 12.Humanitárna situácia v Jemene (rozprava)
 13.Situácia na juhovýchode Turecka (rozprava)
 14.Dohody o pridružení / prehĺbené a komplexné dohody o voľnom obchode s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou (rozprava)
 15.Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom *** (rozprava)
 16.Systematické hromadné vyvražďovanie príslušníkov náboženských menšín Islamským štátom (rozprava)
 17.Doložka o vzájomnej obrane (článok 42 ods. 7 ZEÚ) (rozprava)
 18.Priority EÚ na zasadnutia Rady pre ľudské práva v roku 2016 (rozprava)
 19.Predloženie dokumentov
 20.Presun rozpočtových prostriedkov
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (193 kb) Prezenčná listina (65 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (507 kb) 
 
Zápisnica (216 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovania (17 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (35 kb) 
 
Zápisnica (276 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (402 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (762 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia