Prejšnje 
 Naslednje 
RCVVOTESPVTACRE
Zapisnik
Sreda, 20. januar 2016 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Razpored dela
 3.Program dejavnosti nizozemskega predsedstva (razprava)
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 5.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 6.Razpored dela
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil v Latviji * (glasovanje)
  
7.2.Domneva nedolžnosti in pravica biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku ***I (glasovanje)
  
7.3.Osebna varovalna oprema ***I (glasovanje)
  
7.4.Naprave, v katerih zgoreva plinasto gorivo ***I (glasovanje)
  
7.5.Žičniške naprave ***I (glasovanje)
  
7.6.Nasprotovanje delegiranemu aktu o shemi splošnih tarifnih preferencialov (glasovanje)
  
7.7.Nasprotovanje delegiranemu aktu: posebne zahteve za sestavo in informacije pri živilih na osnovi predelanih žit in otroški hrani (glasovanje)
  
7.8.Mirovni proces v Kolumbiji (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.COP 21 (razprava)
 12.Humanitarne razmere v Jemnu (razprava)
 13.Razmere na jugovzhodu Turčije (razprava)
 14.Pridružitveni sporazumi/poglobljeni in celoviti sporazumi o prosti trgovini z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino (razprava)
 15.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med EU in Kosovom *** (razprava)
 16.Sistematični množični poboji verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS (razprava)
 17.Klavzula o vzajemni obrambi (člen 42(7) PEU) (razprava)
 18.Prednostne naloge Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 (razprava)
 19.Predložitev dokumentov
 20.Prerazporeditev sredstev
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (193 kb) Seznam navzočih (65 kb)    Izid poimenskega glasovanja (507 kb) 
 
Zapisnik (212 kb) Seznam navzočih (37 kb) Izidi glasovanj (16 kb) Izid poimenskega glasovanja (35 kb) 
 
Zapisnik (267 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanj (403 kb) Izid poimenskega glasovanja (752 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov