Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 20 januari 2016 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Arbetsplan
 3.Det nederländska ordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 5.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 6.Arbetsplan
 7.Omröstning
  
7.1.Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Lettland * (omröstning)
  
7.2.Oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegång i straffrättsliga förfaranden ***I (omröstning)
  
7.3.Personlig skyddsutrustning ***I (omröstning)
  
7.4.Anordningar för förbränning av gasformiga bränslen ***I (omröstning)
  
7.5.Linbaneanläggningar ***I (omröstning)
  
7.6.Invändning mot en delegerad akt om det allmänna preferenssystemet (omröstning)
  
7.7.Invändning mot en delegerad akt om sammansättnings- och informationskrav för beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat (omröstning)
  
7.8.Fredsprocessen i Colombia (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.COP 21 (debatt)
 12.Den humanitära situationen i Jemen (debatt)
 13.Situationen i sydöstra Turkiet (debatt)
 14.Associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsområdena med Georgien, Moldavien och Ukraina (debatt)
 15.Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Kosovo *** (debatt)
 16.IS systematiska massmord på religiösa minoriteter (debatt)
 17.Klausulen om ömsesidigt försvar (artikel 42.7 i EU-fördraget) (debatt)
 18.EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2016 (debatt)
 19.Inkomna dokument
 20.Anslagsöverföringar
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (197 kb) Närvarolista (65 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (507 kb) 
 
Protokoll (184 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (17 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (35 kb) 
 
Protokoll (271 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (209 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (693 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy