Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 21. ledna 2016 - Štrasburk

2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o strategické spolupráci mezi Brazilskou federativní republikou a Evropským policejním úřadem (Europol) Europolem (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku (COM(2015)0635 - C8-0391/2015 - 2015/0288(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

JURI, CULT

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s článkem 307 Smlouvy návrh konzultovat s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

CULT, JURI, LIBE

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu (COM(2015)0634 - C8-0394/2015 - 2015/0287(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

CULT, ITRE, JURI, LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost (COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 768/2005, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu (Text s významem pro EHP) (COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

BUDG, LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení č. 562/2006 (ES), pokud jde o posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází (COM(2015)0670 - C8-0407/2015 - 2015/0307(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (ES) č. 2007/2004, nařízení (ES) č. 863/2007 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD))
Předseda bude v souladu s článkem 304 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s článkem 307 Smlouvy návrh konzultovat s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, PECH, BUDG, TRAN

2) poslanci

2.1) návrh usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o minimálních podmínkách obcí pro přijímání žadatelů o azyl (B8-1341/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o boji proti islámskému terorismu (B8-1342/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o podnikání s migranty – obchodě v oblasti mezinárodní trestné činnosti a terorismu v hodnotě tří miliard eur (B8-1343/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o přiznání statusu tržního hospodářství Číně (B8-1344/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o kontrole virtuálních měn, jako je „bitcoin“ (B8-1366/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o použití grafenu k vytváření rentgenových paprsků v lékařství (B8-1367/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o podpoře rekreačních programů pro boj proti osamělosti seniorů (B8-1368/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Franz Obermayr. Návrh usnesení o ochraně občanů EU před zvyšující se antimikrobiální rezistencí prostřednictvím používání geneticky modifikovaných krmiv (B8-1369/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Franz Obermayr. Návrh usnesení o ochraně občanů EU před zvýšeným nebezpečím, které představuje pro zdraví isoglukóza (B8-1370/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o úmrtích při práci (B8-1371/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zákazu „farmy tisíce telat“ v departementu Creuse (B8-1372/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o důchodech a chudobě (B8-1373/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o bezcelní kvótě na dovoz tuniského oleje (B8-1375/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o šíření viru HIV v Evropě (B8-1376/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o daňových rozhodnutích a lucemburském předsednictví Rady ECOFIN: nevhodné spojení (B8-1377/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o dohodě mezi EU a Tureckem týkající se postupu v otázce uprchlíků: úplná kapitulace Evropy (B8-1378/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

- Angel Dzhambazki. Návrh usnesení o dohodě mezi Evropskou unií a Tureckem uzavřené dne 29. listopadu 2015 (B8-1379/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o posílení bezpečnostních a prevenčních opatření na evropských letištích (B8-1380/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o znečištění jako příčině úmrtí (B8-1381/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o ekologickém zemědělství (B8-1382/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o rozvoji genomiky (B8-1383/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Angel Dzhambazki. Návrh usnesení o teroristické hrozbě v Evropské unii (B8-1384/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o přístupu k vysokoškolskému vzdělání v Itálii a v Evropě (B8-1385/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o potírání zločinů Islámského státu páchaných na Jezídech (B8-1386/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zdravotním postižení (B8-1387/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o prevenci kardiovaskulárních onemocnění (B8-1388/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o iniciativách zaměřených na snížení zbavování se ještě použitelných předmětů na skládkách (B8-1389/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o Parkinsonově nemoci (B8-1390/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o turecké vojenské okupaci Kypru (B8-1391/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o kritériích pro přidělování peněžních prostředků EU nevládním organizacím (B8-1392/2015)

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

DEVE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o historickém a kulturním dědictví na evropské periferii (B8-1393/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zrušení otroctví (B8-1423/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

2.2) návrh doporučení (článek 134 jednacího řádu)

- Andrey Kovatchev. Návrh doporučení Radě k 71. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (B8-1374/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

Právní upozornění - Ochrana soukromí