Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 21 януари 2016 г. - Страсбург

3. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

20 януари 2016 г.

* (№ 1243/2015); * (№ 1244/2015); * (№ 1245/2015); * (№ 1246/2015); * (№ 1247/2015); * (№ 1248/2015); * (№ 1249/2015); * (№ 1250/2015); * (№ 1251/2015); * (№ 1252/2015); * (№ 1253/2015); * (№ 1254/2015); * (№ 1255/2015); * (№ 1256/2015); * (№ 1257/2015); * (№ 1258/2015); * (№ 1259/2015); * (№ 1260/2015); * (№ 1261/2015); * (№ 1262/2015); Flavio Miccono (№ 1263/2015); * (№ 1264/2015); * (№ 1265/2015); * (№ 1266/2015); * (№ 1267/2015); * (№ 1268/2015); * (№ 1269/2015); * (№ 1270/2015); * (№ 1271/2015); * (№ 1272/2015); * (№ 1273/2015); * (№ 1274/2015); Jens Genzer (№ 1275/2015); Leszek Stępień (№ 1276/2015); * (№ 1277/2015); * (№ 1278/2015); * (№ 1279/2015); * (№ 1280/2015); * (№ 1281/2015); * (№ 1282/2015); Vasil Kadrinov (№ 1283/2015); * (№ 1284/2015); * (№ 1285/2015); Domenico Peveri (№ 1286/2015); * (№ 1287/2015); * (№ 1288/2015); * (№ 1289/2015); * (№ 1290/2015); * (№ 1291/2015); Jørgen Thorball (№ 1292/2015); * (№ 1293/2015); * (№ 1294/2015); Ioachim-Savian Popovici (№ 1295/2015); Murielle van Boxem of Drax-Hilton (№ 1296/2015); * (№ 1297/2015); * (№ 1298/2015); * (№ 1299/2015); * (№ 1300/2015); Stefano Armanasco (№ 1301/2015); Orazio Cantile (№ 1302/2015); Orazio Cantile (№ 1303/2015); Orazio Cantile (№ 1304/2015); * (№ 1305/2015); * (№ 1306/2015); * (№ 1307/2015); * (№ 1308/2015); * (№ 1309/2015); * (№ 1310/2015); * (№ 1311/2015); Eustachio Festa (№ 1312/2015); * (№ 1313/2015); Jens Genzer (№ 1314/2015); * (№ 1315/2015); * (№ 1316/2015); * (№ 1317/2015); * (№ 1318/2015); * (№ 1319/2015); * (№ 1320/2015); Daniel Braun (№ 1321/2015); * (№ 1322/2015); Mariano Chiusano (№ 1323/2015); Dimitrios Tsamaris (№ 1324/2015); * (№ 1325/2015); * (№ 1326/2015); * (№ 1327/2015); Renato Amoroso (№ 1328/2015); * (№ 1329/2015); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (№ 1330/2015); * (№ 1331/2015); * (№ 1332/2015); John Allen (№ 1333/2015); Łukasz Murawa (№ 1334/2015); José Lozano Gallego (№ 1335/2015); * (№ 1336/2015); * (№ 1337/2015); * (№ 1338/2015); Manuela Maria (№ 1339/2015); * (№ 1340/2015); * (№ 1341/2015); * (№ 1342/2015); Rohullah Shams (№ 1343/2015); * (№ 1344/2015); * (№ 1345/2015); * (№ 1346/2015); * (№ 1347/2015); Pedro Pozas Terrados (№ 1348/2015); Anxo Manuel Fernández Saborido (№ 1349/2015); * (№ 1350/2015); * (№ 1351/2015); Flavio Miccono (№ 1352/2015); * (№ 1353/2015); * (№ 1354/2015); * (№ 1355/2015); * (№ 1356/2015); * (№ 1357/2015); * (№ 1358/2015); * (№ 1359/2015); * (№ 1360/2015); * (№ 1361/2015); Michael Uhlig (№ 1362/2015); Michael Uhlig (№ 1363/2015); Michael Uhlig (№ 1364/2015); * (№ 1365/2015); Jan-Erik Hansen (№ 1366/2015); Jan-Erik Hansen (№ 1367/2015); Jan-Erik Hansen (№ 1368/2015); José Manuel Martín Álvarez (№ 1369/2015); Jose Manuel Martin Alvarez (№ 1370/2015); Octavio Viana (№ 1371/2015); Oscar Bolívar Amo (№ 1372/2015); * (№ 1373/2015); Oronzo Danese (№ 1374/2015); Nicodim Eugen Lupea (№ 1375/2015); Vincenzo Colantuoni Romagnoli (№ 1376/2015); * (№ 1377/2015); * (№ 1378/2015); * (№ 1379/2015).

(*) Име с поверителен характер

Председателят съобщи, че на 20 януари 2016 г. е отправил към компетентната комисия, в съответствие с разпоредбите на член 215, параграф 13 от Правилника за дейността, петициите, получени в Европейския парламент, изпратени от физически или юридически лица, които не са граждани на Европейския съюз и които не пребивават или нямат седалище в държава членка.

Правна информация - Политика за поверителност