Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 21. ledna 2016 - Štrasburk

4. Zvýšená hrozba terorismu (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Zvýšená hrozba terorismu (2016/2519(RSP))

Bert Koenders (úřadující předseda Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Elissavet Vozemberg-Vrionidi za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Birgit Sippel za skupinu S&D, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Petr Ježek za skupinu ALDE, Inês Cristina Zuber za skupinu GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, Steven Woolfe za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Vicky Maeijer za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Massimiliano Salini, Tanja Fajon, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Tania González Peñas, Judith Sargentini, Laura Ferrara, Gianluca Buonanno, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Ivan Jakovčić a Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Konstantinos Papadakis, Monika Hohlmeier, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Angel Dzhambazki a Zdzisław Krasnodębski, a Péter Niedermüller.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Péter Niedermüller, aby dopověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Cornelia Ernst, Diane James, Stanislav Polčák, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Hilde Vautmans, posledně jmenovaná k odpovědi Zdzisława Krasnodębského, Ana Gomes, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Marita Ulvskog, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Juan Fernando López Aguilar a Andrejs Mamikins.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Ruža Tomašić a José Inácio Faria.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Bert Koenders.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí