Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 21. januar 2016 - Strasbourg

4. Øget terrortrussel (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Øget terrortrussel (2016/2519(RSP))

Bert Koenders (formand for Rådet) og Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Elissavet Vozemberg-Vrionidi for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Petr Ježek for ALDE-Gruppen, Inês Cristina Zuber for GUE/NGL-Gruppen, Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, Steven Woolfe for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Vicky Maeijer for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Massimiliano Salini, Tanja Fajon, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Tania González Peñas, Judith Sargentini, Laura Ferrara, Gianluca Buonanno, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić og Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Konstantinos Papadakis, Monika Hohlmeier, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Angel Dzhambazki og Zdzisław Krasnodębski, og Péter Niedermüller.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere: Marek Jurek, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Péter Niedermüller, som besvarede det, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Cornelia Ernst, Diane James, Stanislav Polčák, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hilde Vautmans, om svaret fra Zdzisław Krasnodębski, Ana Gomes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marita Ulvskog, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Juan Fernando López Aguilar og Andrejs Mamikins.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Ruža Tomašić og José Inácio Faria.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Bert Koenders.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik