Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 21. tammikuuta 2016 - Strasbourg

4. Lisääntynyt terrorismin uhka (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Lisääntynyt terrorismin uhka (2016/2519(RSP))

Bert Koenders (neuvoston puheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta, Inês Cristina Zuber GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Steven Woolfe EFDD-ryhmän puolesta; hän vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Vicky Maeijer ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Massimiliano Salini, Tanja Fajon, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Tania González Peñas, Judith Sargentini, Laura Ferrara, Gianluca Buonanno, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić ja Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Konstantinos Papadakis, Monika Hohlmeier, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Angel Dzhambazki ja Zdzisław Krasnodębski, ja Péter Niedermüller.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Marek Jurek, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Péter Niedermüller, vastasi, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Cornelia Ernst, Diane James, Stanislav Polčák, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hilde Vautmans, Hilde Vautmans Zdzisław Krasnodębskin vastauksesta, Ana Gomes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marita Ulvskog, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Juan Fernando López Aguilar ja Andrejs Mamikins.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Ruža Tomašić ja José Inácio Faria.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Bert Koenders.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö