Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 21. siječnja 2016. - Strasbourg

4. Povećana opasnost od terorizma (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjave Vijeća i Komisije: Povećana opasnost od terorizma (2016/2519(RSP))

Bert Koenders (predsjedatelj Vijeća) i Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Jurek, Birgit Sippel, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petr Ježek, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Inês Cristina Zuber, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jan Philipp Albrecht, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Steven Woolfe, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, Vicky Maeijer, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Massimiliano Salini, Tanja Fajon, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Tania González Peñas, Judith Sargentini, Laura Ferrara, Gianluca Buonanno, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Ivan Jakovčić i Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Konstantinos Papadakis, Monika Hohlmeier, koja je također odgovorila na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Angel Dzhambazki i Zdzisław Krasnodębski, i Péter Niedermüller.

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

Govorili su: Marek Jurek, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Péteru Niedermülleru, koji je na pitanje odgovorio, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Cornelia Ernst, Diane James, Stanislav Polčák, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Hilde Vautmans u vezi s odgovorom Zdzisław Krasnodębskija, Ana Gomes, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Marita Ulvskog, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Juan Fernando López Aguilar i Andrejs Mamikins.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Ruža Tomašić i José Inácio Faria.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos i Bert Koenders.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti