Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 21 stycznia 2016 r. - Strasburg

4. Wzrost zagrożenia terrorystycznego (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Wzrost zagrożenia terrorystycznego (2016/2519(RSP))

Bert Koenders (urzędujący przewodniczący Rady) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Elissavet Vozemberg-Vrionidi w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Petr Ježek w imieniu grupy ALDE, Inês Cristina Zuber w imieniu grupy GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Steven Woolfe w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia, Vicky Maeijer w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Massimiliano Salini, Tanja Fajon, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Beatrix von Storch, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Tania González Peñas, Judith Sargentini, Laura Ferrara, Gianluca Buonanno, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia i Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Konstantinos Papadakis, Monika Hohlmeier, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Angela Dzhambazkiego i Zdzisława Krasnodębskiego, i Péter Niedermüller.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Marek Jurek, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Péterowi Niedermüllerowi, który udzielił na nie odpowiedzi, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Cornelia Ernst, Diane James, Stanislav Polčák, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hilde Vautmans w sprawie odpowiedzi udzielonej przez Zdzisława Krasnodębskiego, Ana Gomes, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Maritę Ulvskog, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Juan Fernando López Aguilar i Andrejs Mamikins.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Ruža Tomašić i José Inácio Faria.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Bert Koenders.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności