Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 21. januar 2016 - Strasbourg

4. Povečana teroristična ogroženost (razprava)
Dobesedni zapis

Izjavi Sveta in Komisije: Povečana teroristična ogroženost (2016/2519(RSP))

Bert Koenders (predsedujoči Svetu) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Elissavet Vozemberg-Vrionidi v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Birgit Sippel v imenu skupine S&D, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Petr Ježek v imenu skupine ALDE, Inês Cristina Zuber v imenu skupine GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht v imenu skupine Verts/ALE, Steven Woolfe v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Vicky Maeijer v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Massimiliano Salini, Tanja Fajon, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Kazimierz Michał Ujazdowski, Beatrix von Storch, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Tania González Peñas, Judith Sargentini, Laura Ferrara, Gianluca Buonanno, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Ivan Jakovčić in Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Konstantinos Papadakis, Monika Hohlmeier, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Angel Dzhambazki in Zdzisław Krasnodębski, in Péter Niedermüller.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govorili so Marek Jurek, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Pétru Niedermülleru, ki je nanj odgovoril, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Cornelia Ernst, Diane James, Stanislav Polčák, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Hilde Vautmans, in sicer o odgovoru Zdzisława Krasnodębskega, Ana Gomes, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Marita Ulvskog, Ulrike Trebesius, Josef Weidenholzer, Juan Fernando López Aguilar in Andrejs Mamikins.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Ruža Tomašić in José Inácio Faria.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Bert Koenders.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov