Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2932(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000154/2015

Внесени текстове :

O-000154/2015 (B8-0101/2016)

Разисквания :

PV 21/01/2016 - 5
CRE 21/01/2016 - 5

Гласувания :

PV 25/02/2016 - 7.13

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 21 януари 2016 г. - Страсбург

5. Откриване на преговорите за ССТ с Австралия и Нова Зеландия (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000154/2015), зададен от Bernd Lange и Daniel Caspary, от името на комисията INTA, към Комисията: Започване на преговори за ССТ с Австралия и Нова Зеландия (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Bernd Lange разви въпроса.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Neven Mimica (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Daniel Caspary, от името на групата PPE, Karoline Graswander-Hainz, от името на групата S&D, Emma McClarkin, от името на групата ECR, Hannu Takkula, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Maria Heubuch, от името на групата Verts/ALE, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Christofer Fjellner, David Martin, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jude Kirton-Darling, Jan Zahradil, Younous Omarjee, Luigi Morgano, Jacqueline Foster и Emmanuel Maurel.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Ruža Tomašić и Richard Ashworth.

Изказа се Neven Mimica.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

Правна информация - Политика за поверителност