Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2932(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000154/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000154/2015 (B8-0101/2016)

Συζήτηση :

PV 21/01/2016 - 5
CRE 21/01/2016 - 5

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2016 - 7.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο

5. Έναρξη διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000154/2015) που κατέθεσαν οι Bernd Lange και Daniel Caspary, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Έναρξη διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Ο Bernd Lange αναπτύσσει την ερώτηση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Karoline Graswander-Hainz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Christofer Fjellner, David Martin, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Jude Kirton-Darling, Jan Zahradil, Younous Omarjee, Luigi Morgano, Jacqueline Foster και Emmanuel Maurel.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ruža Tomašić και Richard Ashworth.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σε μελλοντική περίοδο συνόδου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου