Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2932(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000154/2015

Ingivna texter :

O-000154/2015 (B8-0101/2016)

Debatter :

PV 21/01/2016 - 5
CRE 21/01/2016 - 5

Omröstningar :

PV 25/02/2016 - 7.13

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 21 januari 2016 - Strasbourg

5. Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000154/2015) från Bernd Lange och Daniel Caspary, för utskottet INTA, till kommissionen: Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland (2015/2932(RSP)) (B8-0101/2016)

Bernd Lange utvecklade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Daniel Caspary för PPE-gruppen, Karoline Graswander-Hainz för S&D-gruppen, Emma McClarkin för ECR-gruppen, Hannu Takkula för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Maria Heubuch för Verts/ALE-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Christofer Fjellner, David Martin, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jude Kirton-Darling, Jan Zahradil, Younous Omarjee, Luigi Morgano, Jacqueline Foster och Emmanuel Maurel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Ruža Tomašić och Richard Ashworth.

Talare: Neven Mimica.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: en senare sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy