Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2218(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0361/2015

Внесени текстове :

A8-0361/2015

Разисквания :

PV 21/01/2016 - 6
CRE 21/01/2016 - 6

Гласувания :

PV 21/01/2016 - 8.6
CRE 21/01/2016 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0021

Протокол
Четвъртък, 21 януари 2016 г. - Страсбург

6. Доклад за дейността на комисията по петиции през 2014 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции през 2014 г. [2014/2218(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg представи доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Heinz K. Becker, от името на групата PPE, Soledad Cabezón Ruiz, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL, Julia Reda, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Sylvie Goddyn, от името на групата ENF, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Cecilia Wikström, Margrete Auken, Tim Aker, Jarosław Wałęsa, Michela Giuffrida, Julia Pitera и Pál Csáky.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness и Ángela Vallina.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 21.1.2016 г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност