Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2218(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0361/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0361/2015

Συζήτηση :

PV 21/01/2016 - 6
CRE 21/01/2016 - 6

Ψηφοφορία :

PV 21/01/2016 - 8.6
CRE 21/01/2016 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0021

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο

6. Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών 2014 (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τς δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για το 2014 [2014/2218(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

Η Lidia Joanna Geringer de Oedenberg παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Heinz K. Becker, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soledad Cabezón Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Julia Reda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Cecilia Wikström, Margrete Auken, Tim Aker, Jarosław Wałęsa, Michela Giuffrida, Julia Pitera και Pál Csáky.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness και Ángela Vallina.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2016.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου