Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2218(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0361/2015

Ingivna texter :

A8-0361/2015

Debatter :

PV 21/01/2016 - 6
CRE 21/01/2016 - 6

Omröstningar :

PV 21/01/2016 - 8.6
CRE 21/01/2016 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0021

Protokoll
Torsdagen den 21 januari 2016 - Strasbourg

6. Verksamheten i utskottet för framställningar 2014 (debatt)
CRE

Betänkande om verksamheten i utskottet för framställningar 2014 [2014/2218(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Heinz K. Becker för PPE-gruppen, Soledad Cabezón Ruiz för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, Julia Reda för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Sylvie Goddyn för ENF-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Cecilia Wikström, Margrete Auken, Tim Aker, Jarosław Wałęsa, Michela Giuffrida, Julia Pitera och Pál Csáky.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness och Ángela Vallina.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 21.1.2016.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy