Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 21 januari 2016 - Strasbourg

7. Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet

Rosario Crocetta, f.d. ledamot av parlamentet, hade ingivit en begäran om fastställelse av hans immunitet inom ramen för ett preliminärt förfarande vid domstolen i Palermo.

I enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy