Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 21 януари 2016 г. - Страсбург

8.2. Назначаване на членове на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор (гласуване)

Предложение на Председателския съвет: Назначаване на членове на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ

обявено за одобрено (вж. приложение 1 от протокола от 21.1.2016 г).

Правна информация - Политика за поверителност