Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/3032(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0080/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0080/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 21/01/2016 - 8.3
CRE 21/01/2016 - 8.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


Jegyzőkönyv
2016. január 21., Csütörtök - Strasbourg

8.3. A Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabad kereskedelmi megállapodás (szavazás)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabad kereskedelmi megállapodás (2015/3032(RSP))

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016 (2015/3032(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0068/2015

(amely a B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt és Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward, Boris Zala és Kati Piri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki és Edward Czesak, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička és Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Peter Eriksson, Ulrike Lunacek és Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2016)0018)

(A B8-0080/2016 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Michael Gahler és Knut Fleckenstein, akik a (26) és (44) bekezdéshez szóbeli módosítást nyújtottak be, amelyeket elfogadtak.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat