Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/3032(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0080/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0080/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 21/01/2016 - 8.3
CRE 21/01/2016 - 8.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


Protokols
Ceturtdiena, 2016. gada 21. janvāris - Strasbūra

8.3. Asociācijas nolīgumi / padziļināti un visaptveroši brīvās tirdzniecības nolīgumi ar Gruziju, Moldovu un Ukrainu (balsošana)
CRE

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Asociācijas nolīgumi / padziļināti un visaptveroši brīvās tirdzniecības nolīgumi ar Gruziju, Moldovu un Ukrainu (2015/3032(RSP)).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016 (2015/3032(RSP))

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0068/2015

(aizstāj B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Daniel Caspary, Iuliu Winkler, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Alojz Peterle, Davor Ivo Stier, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Mariya Gabriel, Fernando Ruas, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Andrea Bocskor, Anna Maria Corazza Bildt un Roberta Metsola PPE grupas vārdā;

—   Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Sylvie Guillaume, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward, Boris Zala un Kati Piri S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Kazimierz Michał Ujazdowski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki un Edward Czesak ECR grupas vārdā;

—   Petras Auštrevičius, Javier Nart, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Pavel Telička un Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Peter Eriksson, Ulrike Lunacek un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0018).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0080/2016 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Michael Gahler un Knut Fleckenstein bija ierosinājuši mutiskus grozījumus attiecīgi 26. un 44. punktam, un tos pieņēma.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika