Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/3035(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

B8-0056/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 21/01/2016 - 8.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


Jegyzőkönyv
2016. január 21., Csütörtök - Strasbourg

8.5. Uniós prioritások az EJT 2016. évi üléseire (szavazás)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Uniós prioritások az EJT 2016. évi üléseire (2015/3035(RSP)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016 (2015/3035(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, )

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0050/2016

(amely a B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0066/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis és Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

—   Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi, Doru Claudian Frunzulică, David Martin, Richard Howitt, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi és Julie Ward, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans és Paavo Väyrynen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler és Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében;

—   Mark Demesmaeker.

Elfogadva (P8_TA(2016)0020)

(A B8-0056/2016 és B8-0065/2016 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat