Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/3035(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

B8-0056/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 21/01/2016 - 8.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


Protokols
Ceturtdiena, 2016. gada 21. janvāris - Strasbūra

8.5. ES prioritātes ANO Cilvēktiesību padomes 2016. gada sesijās (balsošana)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES prioritātes ANO Cilvēktiesību padomes 2016. gada sesijās (2015/3035(RSP).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016 (2015/3035(RSP))

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0050/2016

(aizstāj B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0066/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis un Agnieszka Kozłowska-Rajewicz PPE grupas vārdā;

—   Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi, Doru Claudian Frunzulică, David Martin, Richard Howitt, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi un Julie Ward S&D grupas vārdā;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans un Paavo Väyrynen ALDE grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā;

—   Mark Demesmaeker.

Pieņemts (P8_TA(2016)0020).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0056/2016 un B8-0065/2016 vairs nav spēkā.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika