Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/3035(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

B8-0056/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 21/01/2016 - 8.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


Zapisnik
Četrtek, 21. januar 2016 - Strasbourg

8.5. Prednostne naloge Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 (glasovanje)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Prednostne naloge Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 (2015/3035(RSP)

predlogi resolucij B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016 (2015/3035(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka )

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0050/2016

(ki nadomešča B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0066/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Theodoros Zagorakis in Agnieszka Kozłowska-Rajewicz v imenu skupine PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Liisa Jaakonsaari, Tibor Szanyi, Doru Claudian Frunzulică, David Martin, Richard Howitt, Ana Gomes, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Miapetra Kumpula-Natri, Miltiadis Kyrkos, Javi López, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Pina Picierno, Tonino Picula, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi in Julie Ward v imenu skupine S&D;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans in Paavo Väyrynen v imenu skupine ALDE;

—   Barbara Lochbihler in Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao in Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD;

—   Mark Demesmaeker.

Sprejeto (P8_TA(2016)0020)

(Predlogi resolucij B8-0056/2016 in B8-0065/2016 so brezpredmetni.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov