Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2218(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0361/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0361/2015

Συζήτηση :

PV 21/01/2016 - 6
CRE 21/01/2016 - 6

Ψηφοφορία :

PV 21/01/2016 - 8.6
CRE 21/01/2016 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0021

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο

8.6. Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών 2014 (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τς δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για το 2014 [2014/2218(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0021)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου