Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 21 януари 2016 г. - Страсбург

8. Време за гласуване
Пълни стенографски протоколи

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.2. Назначаване на членове на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор (гласуване)

8.3. Споразумения за асоцииране / задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна (гласуване)

8.4. Клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС) (гласуване)

8.5. Приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (гласуване)

8.6. Доклад за дейността на комисията по петиции през 2014 г. (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност