Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 21 januari 2016 - Straatsburg

8. Stemmingen
Volledige verslagen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU en Kosovo *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

8.2. Benoeming van de leden van de enquêtecommissie naar emissiemetingen in de automobielsector (stemming)

8.3. Associatieovereenkomsten/Diepgaande en omvattende vrijhandelsakkoorden met Georgië, Moldavië en Oekraïne (stemming)

8.4. Clausule inzake wederzijdse verdediging (artikel 42, lid 7, VEU) (stemming)

8.5. Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2016 (stemming)

8.6. Werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2014 (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid