Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 21 ianuarie 2016 - Strasbourg

8. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Acordul de stabilizare și de asociere dintre UE și Kosovo *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

8.2. Desemnarea membrilor Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (vot)

8.3. Acordurile de asociere / acordurile de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu Georgia, Moldova și Ucraina (vot)

8.4. Clauza de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE] (vot)

8.5. Priorităţile UE pentru sesiunile CDO din 2016 (vot)

8.6. Activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014 (vot)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate