Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 21. januára 2016 - Štrasburg

8. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

8.2. Vymenovanie členov vyšetrovacieho výboru pre meranie emisií v automobilovom priemysle (hlasovanie)

8.3. Dohody o pridružení / prehĺbené a komplexné dohody o voľnom obchode s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou (hlasovanie)

8.4. Doložka o vzájomnej obrane (článok 42 ods. 7 ZEÚ) (hlasovanie)

8.5. Priority EÚ na zasadnutia Rady pre ľudské práva v roku 2016 (hlasovanie)

8.6. Činnosť Výboru pre petície za rok 2014 (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia