Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2520(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0082/2016

Συζήτηση :

PV 21/01/2016 - 12.2
CRE 21/01/2016 - 12.2

Ψηφοφορία :

PV 21/01/2016 - 14.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0023

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο

12.2. Αιθιοπία
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016 και B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

Οι Jordi Sebastià, Isabella Adinolfi, Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat και Pier Antonio Panzeri παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Andrejs Mamikins.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák και José Inácio Faria.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2016.

Παρεμβαίνει η Krisztina Morvai σχετικά με τη διαδικασία "catch the eye" (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει την ισχύουσα ρύθμιση).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου