Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 21. jaanuar 2016 - Strasbourg

12. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 19.1.2016 protokollipunkt 2.)


12.1. Indias vangistuses viibivad ELi, st Itaalia, Eesti ja Ühendkuningriigi kodanikud

Resolutsiooni ettepanekud B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016 ja B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

Indrek Tarand, Mario Borghezio, Isabella Adinolfi, Geoffrey Van Orden, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nirj Deva, Tunne Kelam, Urmas Paet ja Pier Antonio Panzeri tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Stanislav Polčák fraktsiooni PPE nimel, Marju Lauristin fraktsiooni S&D nimel, Nirj Deva fraktsiooni ECR nimel, Yana Toom fraktsiooni ALDE nimel ja Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Ivan Jakovčić ja Krisztina Morvai, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Nirj Deva ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige) liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.1.2016 protokollipunkt 14.1.


12.2. Etioopia

Resolutsiooni ettepanekud B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016 ja B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

Jordi Sebastià, Isabella Adinolfi, Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat ja Pier Antonio Panzeri tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Andrejs Mamikins.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák ja José Inácio Faria.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige) liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.1.2016 protokollipunkt 14.2.

Sõna võttis Krisztina Morvai eelneva registreerimiseta sõnavõttude korra teemal (juhataja tuletas meelde kehtivat korda).


12.3. Põhja-Korea

Resolutsiooni ettepanekud B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016 ja B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

Isabella Adinolfi, Nirj Deva, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Cristian Dan Preda, Helmut Scholz ja Pier Antonio Panzeri tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel ja Andi Cristea fraktsiooni S&D nimel.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)

Sõna võtsid Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel ja Doru-Claudian Frunzulică.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, António Marinho e Pinto, Jaromír Štětina, Jozo Radoš, Krisztina Morvai ja Urmas Paet.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige) liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.1.2016 protokollipunkt 14.3.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika