Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 21 januari 2016 - Straatsburg

12. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 19.1.2016 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


12.1. EU-burgers, met name Italiaanse, Estse en Britse burgers, in detentie in India

Ontwerpresoluties B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016 en B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

Indrek Tarand, Mario Borghezio, Isabella Adinolfi, Geoffrey Van Orden, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Nirj Deva, Tunne Kelam, Urmas Paet en Pier Antonio Panzeri lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Stanislav Polčák, namens de PPE-Fractie, Marju Lauristin, namens de S&D-Fractie, Nirj Deva, namens de ECR-Fractie, Yana Toom, namens de ALDE-Fractie, en Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Ivan Jakovčić en Krisztina Morvai, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Nirj Deva en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.1 van de notulen van 21.1.2016.


12.2. Ethiopië

Ontwerpresoluties B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016 en B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

Jordi Sebastià, Isabella Adinolfi, Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat en Pier Antonio Panzeri lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, en Andrejs Mamikins.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák en José Inácio Faria.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.2 van de notulen van 21.1.2016.

Het woord wordt gevoerd door Krisztina Morvai over de "catch the eye"-procedure (de Voorzitter herinnert aan de geldende bepalingen).


12.3. Noord-Korea

Ontwerpresoluties B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016 en B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

Isabella Adinolfi, Nirj Deva, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Cristian Dan Preda, Helmut Scholz en Pier Antonio Panzeri lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, en Andi Cristea, namens de S&D-Fractie.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

Het woord wordt gevoerd door Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, en Doru-Claudian Frunzulică.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, António Marinho e Pinto, Jaromír Štětina, Jozo Radoš, Krisztina Morvai en Urmas Paet.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.3 van de notulen van 21.1.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid