Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 21 stycznia 2016 r. - Strasburg

12. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 19.1.2016)


12.1. Obywatele UE - w szczególności włoscy, estońscy i brytyjscy - przetrzymywani w Indiach

Projekty rezolucji B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016 i B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

Indrek Tarand, Mario Borghezio, Isabella Adinolfi, Geoffrey Van Orden, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Nirja Devę, Tunne Kelam, Urmas Paet i Pier Antonio Panzeri przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Stanislav Polčák w imieniu grupy PPE, Marju Lauristin w imieniu grupy S&D, Nirj Deva w imieniu grupy ECR, Yana Toom w imieniu grupy ALDE i Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić i Krisztina Morvai, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Nirja Devę i Doru-Claudiana Frunzulicę.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.1 protokołu z dnia 21.1.2016.


12.2. Etiopia

Projekty rezolucji B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016 i B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

Jordi Sebastià, Isabella Adinolfi, Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat i Pier Antonio Panzeri przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL i Andrejs Mamikins.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák i José Inácio Faria.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.2 protokołu z dnia 21.1.2016.

Głos zabrała Krisztina Morvai w sprawie procedury pytań z sali (Przewodniczący przypomniał obowiązujące przepisy).


12.3. Korea Północna

Projekty rezolucji B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016 i B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

Isabella Adinolfi, Nirj Deva, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Cristian Dan Preda, Helmut Scholz i Pier Antonio Panzeri przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE i Andi Cristea w imieniu grupy S&D.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

Głos zabrali: Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF i Doru-Claudian Frunzulică.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, António Marinho e Pinto, Jaromír Štětina, Jozo Radoš, Krisztina Morvai i Urmas Paet.

Głos zabrał Neven Mimica (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.3 protokołu z dnia 21.1.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności