Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 21 ianuarie 2016 - Strasbourg

12. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 19.1.2016.)


12.1. Cetățenii UE aflați în detenție în India, în special cetățenii italieni, estonieni și britanici

Propuneri de rezoluții B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016 și B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

Indrek Tarand, Mario Borghezio, Isabella Adinolfi, Geoffrey Van Orden, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Nirj Deva, Tunne Kelam, Urmas Paet și Pier Antonio Panzeri au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Stanislav Polčák, în numele Grupului PPE, Marju Lauristin, în numele Grupului S&D, Nirj Deva, în numele Grupului ECR, Yana Toom, în numele Grupului ALDE, și Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić și Krisztina Morvai, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Nirj Deva și Doru-Claudian Frunzulică.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei) în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.1 al PV din 21.1.2016.


12.2. Etiopia

Propuneri de rezoluții B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016 și B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

Jordi Sebastià, Isabella Adinolfi, Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat și Pier Antonio Panzeri au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, și Andrejs Mamikins.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák și José Inácio Faria.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei) în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.2 al PV din 21.1.2016.

A intervenit Krisztina Morvai cu privire la procedura „catch the eye” (Președintele a reamintit normele în vigoare).


12.3. Coreea de Nord

Propuneri de rezoluții B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016 și B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

Isabella Adinolfi, Nirj Deva, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Cristian Dan Preda, Helmut Scholz și Pier Antonio Panzeri au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, și Andi Cristea, în numele Grupului S&D.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

Au intervenit: Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, António Marinho e Pinto, Jaromír Štětina, Jozo Radoš, Krisztina Morvai și Urmas Paet.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei) în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.3 al PV din 21.1.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate