Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 21. januára 2016 - Štrasburg

12. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 19.1.2016.)


12.1. Občania EÚ zadržiavaní v Indii, najmä občania Talianska, Estónska a Spojeného kráľovstva

Návrhy uznesenia B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016 a B8-0099/2016 (2016/2522(RSP))

Indrek Tarand, Mario Borghezio, Isabella Adinolfi, Geoffrey Van Orden, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Nirj Deva, Tunne Kelam, Urmas Paet a Pier Antonio Panzeri uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Stanislav Polčák v mene skupiny PPE, Marju Lauristin v mene skupiny S&D, Nirj Deva v mene skupiny ECR, Yana Toom v mene skupiny ALDE a Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Nirj Deva a Doru-Claudian Frunzulică.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.1 zápisnice zo dňa 21.1.2016.


12.2. Etiópia

Návrhy uznesenia B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016 a B8-0121/2016 (2016/2520(RSP))

Jordi Sebastià, Isabella Adinolfi, Mark Demesmaeker, Jiří Pospíšil, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat a Pier Antonio Panzeri uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Ana Gomes v mene skupiny S&D, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL a Andrejs Mamikins.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák a José Inácio Faria.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.2 zápisnice zo dňa 21.1.2016.

V rozprave vystúpil Krisztina Morvai k postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky "catch the eye" (predseda pripomenul platné predpisy).


12.3. Severná Kórea

Návrhy uznesenia B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016 a B8-0098/2016 (2016/2521(RSP))

Isabella Adinolfi, Nirj Deva, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Maria Grapini, Cristian Dan Preda, Helmut Scholz a Pier Antonio Panzeri uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE, Andi Cristea v mene skupiny S&D.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

Vystúpili títo poslanci: Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF a Doru-Claudian Frunzulică.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, António Marinho e Pinto, Jaromír Štětina, Jozo Radoš, Krisztina Morvai a Urmas Paet.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.3 zápisnice zo dňa 21.1.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia