Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 21 ianuarie 2016 - Strasbourg

13. Poziția Consiliului în prima lectură

Președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarei poziții a Consiliului, motivele adoptării acesteia, precum și poziția Comisiei privind:

- Poziție în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („legislația privind sănătatea animalelor”) (11779/1/2015 - C8-0008/2016 – 2013/0136(COD) – 14903/1/2015 – COM(2015)0638)

retrimis fond: AGRI

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunța începe de mâine, 22 ianuarie 2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate