Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2016 m. sausio 21 d. - Strasbūras

16. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

CONT komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 12 16)

- NVO finansavimui iš ES biudžeto taikoma biudžeto kontrolė (2015/2345(INI))
(nuomonė: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG)

AFCO komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 01 14)

- e. Demokratija Europos Sąjungoje: galimybės ir iššūkiai (2016/2008(INI))
(nuomonė: CULT, ITRE)

komitetai AFET, AFCO
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 12 16)

- Bendros saugumo ir gynybos politikos konstitucinė, teisinė ir institucinė reikšmė: Lisabonos sutarties suteiktos galimybės (2015/2343(INI))
(nuomonė: BUDG)

komitetai AFET, DEVE
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 12 16)

- Pabėgėlių krizės Europoje sprendimas. ES išorės veiksmų vaidmuo (2015/2342(INI))
(nuomonė: LIBE)

BUDG komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 12 16)

- Pasirengimas porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą (2015/2353(INI))
(nuomonė: AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI)

komitetai BUDG, ECON
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 12 16)

- Euro zonos biudžeto pajėgumai: poveikis ES biudžetui, papildomumas ir parlamentinė kontrolė (2015/2344(INI))
(nuomonė: EMPL, CONT, AFCO)

CULT komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 12 16)

- 2013–2015 m. ES jaunimo strategijos įvertinimas (2015/2351(INI))
(nuomonė: EMPL, CONT, REGI)

DEVE komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 12 16)

- ES ir Afrikos infrastruktūros patikos fondas: reikšmė vystymuisi ir humanitarinei pagalbai (2015/2341(INI))
(nuomonė: BUDG)

ECON komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 01 14)

- Virtualios valiutos (2016/2007(INI))
(nuomonė: INTA, IMCO)

- Tarptautinių apskaitos standartų vertinimas ir Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų fondo, Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės ir Viešojo intereso priežiūros tarybos veikla (2016/2006(INI))
(nuomonė: CONT)

FEMM komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 01 14)

- Pranešimas dėl 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyvos 2004/113/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo įgyvendinimo (2016/2012(INI))
(nuomonė: EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

IMCO komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 12 16)

- Bendrosios rinkos strategija (2015/2354(INI))
(nuomonė: EMPL)

- Netarifinės kliūtys bendrojoje rinkoje (2015/2346(INI))
(nuomonė: EMPL)

JURI komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 01 14)

- Europos mokėjimo įsakymo procedūros taikymas (2016/2011(INI))
(nuomonė: LIBE)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 12 16)

- Atsakomybė, kompensacijos ir finansinės garantijos jūroje vykdant dujų operacijas (2015/2352(INI))
(nuomonė: ENVI, ITRE)

LIBE komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 01 14)

- Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2015 m. (2016/2009(INI))
(nuomonė: PETI, AFCO)

TRAN komitetas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 01 14)

- Pranešimas dėl Pašto paslaugų direktyvos taikymo (2016/2010(INI))
(nuomonė: ITRE, IMCO)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 12 16)

- Keltų galimybių naudojimas pakrantės rajonuose ir vidaus vandenų keliuose. Indėlis kuriant daugiarūšio keleivinio transporto sistemą (2015/2350(INI))

- Naujos galimybės mažosioms transporto įmonėms, įskaitant bendradarbiavimu grindžiamus verslo modelius (2015/2349(INI))
(nuomonė: EMPL, ITRE)

- Logistika ES ir daugiarūšis vežimas naujais transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) koridoriais (2015/2348(INI))

- Transporto infrastruktūros Vidurio ir Rytų Europoje jungties ir prieigos pagerinimas (2015/2347(INI))
(nuomonė: REGI)

Sprendimas, kuriuo nustatoma bendrų komitetų posėdžių procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 12 16)

komitetai AFET, AFCO

- Bendros saugumo ir gynybos politikos konstitucinė, teisinė ir institucinė reikšmė: Lisabonos sutarties suteiktos galimybės (2015/2343(INI))
(nuomonė: BUDG)

komitetai AFET, DEVE

- Pabėgėlių krizės Europoje sprendimas. ES išorės veiksmų vaidmuo (2015/2342(INI))
(nuomonė: LIBE)

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

AFCO komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 01 14)

- e. Demokratija Europos Sąjungoje: galimybės ir iššūkiai (2016/2008(INI))
(nuomonė: CULT, ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

CONT komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 12 16)

- NVO finansavimui iš ES biudžeto taikoma biudžeto kontrolė (2015/2345(INI))
(nuomonė: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

komitetai BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), ECON (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 12 16)


- Euro zonos biudžeto pajėgumai: poveikis ES biudžetui, papildomumas ir parlamentinė kontrolė (2015/2344(INI))
(nuomonė: EMPL, CONT, AFCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

DEVE komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 12 16)

- ES ir Afrikos infrastruktūros patikos fondas: reikšmė vystymuisi ir humanitarinei pagalbai (2015/2341(INI))
(nuomonė: BUDG) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

Teisinė informacija - Privatumo politika