Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2016. gada 21. janvāris - Strasbūra

16. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

CONT komiteja
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 16. decembra lēmumu)

- Budžeta kontrole attiecībā uz NVO finansēšanu no ES budžeta (2015/2345(INI))
(atzinums: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG)

AFCO komiteja
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 14. janvāra lēmumu)

- E-demokrātija Eiropas Savienībā — iespējas un problēmjautājumi (2016/2008(INI))
(atzinums: CULT, ITRE)

AFET komiteja, AFCO komiteja
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 16. decembra lēmumu)

- Kopējas drošības un aizsardzības politikas konstitucionālās, juridiskās un institucionālās sekas — Lisabonas līguma sniegtās iespējas (2015/2343(INI))
(atzinums: BUDG)

AFET komiteja, DEVE komiteja
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 16. decembra lēmumu)

- Bēgļu krīzes risināšana Eiropā: ES ārējās darbības nozīme (2015/2342(INI))
(atzinums: LIBE)

BUDG komiteja
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 16. decembra lēmumu)

- Gatavošanās DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes (2015/2353(INI))
(atzinums: AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI)

ECON komiteja, BUDG komiteja
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 16. decembra lēmumu)

- Eurozonas fiskālās spējas — ietekme uz ES budžetu, papildināmība un parlamentārā kontrole (2015/2344(INI))
(atzinums: EMPL, CONT, AFCO)

CULT komiteja
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 16. decembra lēmumu)

- ES jaunatnes stratēģijas 2013.–2015. gadam novērtējums (2015/2351(INI))
(atzinums: EMPL, CONT, REGI)

DEVE komiteja
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 16. decembra lēmumu)

- ES trasta fonds Āfrikai — ietekme uz attīstības un humāno palīdzību (2015/2341(INI))
(atzinums: BUDG)

ECON komiteja
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 14. janvāra lēmumu)

- Virtuālās valūtas (2016/2007(INI))
(atzinums: INTA, IMCO)

- Starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) izvērtējums un Starptautisko Finanšu pārskatu standartu fonda (SFPS fonds), Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas (EFRAG) un Sabiedrības interešu uzraudzības padomes (PIOB) darbība (2016/2006(INI))
(atzinums: CONT)

FEMM komiteja
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 14. janvāra lēmumu)

- Ziņojums par to, kā tiek piemērota Padomes Direktīva 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu (2016/2012(INI))
(atzinums: EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

IMCO komiteja
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 16. decembra lēmumu)

- Vienotā tirgus stratēģija (2015/2354(INI))
(atzinums: EMPL)

- Netarifu šķēršļi vienotajā tirgū (2015/2346(INI))
(atzinums: EMPL)

JURI komiteja
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 14. janvāra lēmumu)

- Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras īstenošana (2016/2011(INI))
(atzinums: LIBE)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 16. decembra lēmumu)

- Atbildība, kompensācija un finansiālais nodrošinājums attiecībā uz atkrastes naftas un gāzes nozares darbībām (2015/2352(INI))
(atzinums: ENVI, ITRE)

LIBE komiteja
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 14. janvāra lēmumu)

- Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2015. gadā (2016/2009(INI))
(atzinums: PETI, AFCO)

TRAN komiteja
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 14. janvāra lēmumu)

- Ziņojums par Pasta pakalpojumu direktīvas piemērošanu (2016/2010(INI))
(atzinums: ITRE, IMCO)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 16. decembra lēmumu)

- Prāmju potenciāla atraisīšana piekrastes zonās un iekšzemes ūdensceļos — ieguldījums multimodālos pasažieru pārvadājumos (2015/2350(INI))

- Jaunas iespējas maziem transporta uzņēmumiem, tostarp uz sadarbību orientēti uzņēmējdarbības modeļi (2015/2349(INI))
(atzinums: EMPL, ITRE)

- Loģistika Eiropas Savienībā un multimodālie pārvadājumi jaunajos TEN-T koridoros (2015/2348(INI))

- Transporta infrastruktūras savienojumu un pieejamības uzlabošana Centrāleiropā un Austrumeiropā (2015/2347(INI))
(atzinums: REGI)

Lēmums piemērot komiteju kopīgo sanāksmju procedūru (Reglamenta 55. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 16. decembra lēmumu)

AFET komiteja, AFCO komiteja

- Kopējas drošības un aizsardzības politikas konstitucionālās, juridiskās un institucionālās sekas — Lisabonas līguma sniegtās iespējas (2015/2343(INI))
(atzinums: BUDG)

AFET komiteja, DEVE komiteja

- Bēgļu krīzes risināšana Eiropā: ES ārējās darbības nozīme (2015/2342(INI))
(atzinums: LIBE)

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)

AFCO komiteja (Reglamenta 54. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 14. janvāra lēmumu)

- E-demokrātija Eiropas Savienībā — iespējas un problēmjautājumi (2016/2008(INI))
(atzinums: CULT, ITRE (Reglamenta 54. pants))

CONT komiteja (Reglamenta 54. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 16. decembra lēmumu)

- Budžeta kontrole attiecībā uz NVO finansēšanu no ES budžeta (2015/2345(INI))
(atzinums: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG (Reglamenta 54. pants))

BUDG komiteja (Reglamenta 54. pants), ECON komiteja (Reglamenta 54. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 16. decembra lēmumu)

- Eurozonas fiskālās spējas — ietekme uz ES budžetu, papildināmība un parlamentārā kontrole (2015/2344(INI))
(atzinums: EMPL, CONT, AFCO (Reglamenta 54. pants))

DEVE komiteja (Reglamenta 54. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 16. decembra lēmumu)

- ES trasta fonds Āfrikai — ietekme uz attīstības un humāno palīdzību (2015/2341(INI))
(atzinums: BUDG (Reglamenta 54. pants))

Juridisks paziņojums - Privātuma politika