Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 21 januari 2016 - Straatsburg

16. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)

Commissie CONT
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16.12.2015)

- Begrotingscontrole van uit de EU-begroting gefinancierde ngo's (2015/2345(INI))
(advies: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG)

Commissie AFCO
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14.1.2016)

- e-Democratie in de Europese Unie: potentieel en uitdagingen (2016/2008(INI))
(advies: CULT, ITRE)

commissies AFET, AFCO
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16.12.2015)

- Constitutionele, juridische en institutionele gevolgen van een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid: door het Verdrag van LIssabon geboden mogelijkheden (2015/2343(INI))
(advies: BUDG)

commission AFET, DEVE
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16.12.2015)

- Aanpak van de vluchtelingencrisis in Europa: rol van het extern EU-optreden (2015/2342(INI))
(advies: LIBE)

Commissie BUDG
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16.12.2015)

- Voorbereiding van de post-electorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in afwachting van het Commissievoorstel (2015/2353(INI))
(advies: AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI)

Commissie BUDG, ECON
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16.12.2015)

- Begrotingscapaciteit voor de eurozone - gevolgen voor de EU-begroting, complementariteit en parlementaire controle (2015/2344(INI))
(advies: EMPL, CONT, AFCO)

Commissie CULT
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16.12.2015)

- Beoordeling van de EU-strategie voor jongeren 2013-2015 (2015/2351(INI))
(advies: EMPL, CONT, REGI)

Commissie DEVE
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16.12.2015)

- EU-trustfonds voor Afrika: gevolgen voor ontwikkelings- en humanitaire hulp (2015/2341(INI))
(advies: BUDG)

Commissie ECON
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14.1.2016)

- Virtuele munteenheden (2016/2007(INI))
(advies: INTA, IMCO)

- Evaluatie van de International Accounting Standards (IAS) en van de werkzaamheden van de Stichting Internationale Normen voor Financiële Rapportage (IFRS), de Europese Adviesgroep Financiële Rapportage (EFRAG) en de Public Interest Oversight Board (PIOB) (2016/2006(INI))
(advies: CONT)

Commissie FEMM
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14.1.2016)

- Verslag over de toepassing van Richtlijn 2004/113/EG van de Raad houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten (2016/2012(INI))
(advies: EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Commissie IMCO
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16.12.2015)

- Strategie voor de interne markt (2015/2354(INI))
(advies: EMPL)

- Non-tarifaire belemmeringen in de interne markt (2015/2346(INI))
(advies: EMPL)

Commissie JURI
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14.1.2016)

- De toepassing van de Europese betalingsbevelprocedure (2016/2011(INI))
(advies: LIBE)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16.12.2015)

- Aansprakelijkheid, vergoeding en financiële zekerheid voor offshore- en gasontginning (2015/2352(INI))
(advies: ENVI, ITRE)

Commissie LIBE
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14.1.2016)

- De situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2015 (2016/2009(INI))
(advies: PETI, AFCO)

Commissie TRAN
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14.1.2016)

- Verslag over de toepassing van de richtlijn postdiensten (2016/2010(INI))
(advies: ITRE, IMCO)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16.12.2015)

- Het potentieel van ferries in kustgebieden en op binnenwateren aanboren: een bijdrage aan multimodaal reizigersvervoer (2015/2350(INI))

- Nieuwe kansen voor kleine vervoerbedrijven, met inbegrip van op samenwerking gebaseerde bedrijfsmodellen (2015/2349(INI))
(advies: EMPL, ITRE)

- Logistiek in de EU en multimodaal vervoer in de nieuwe TEN-T corridors (2015/2348(INI))

- De aansluiting op en de toegankelijkheid van de vervoersinfrastructuur in Centraal- en Oost-Europa verbeteren (2015/2347(INI))
(advies: REGI)

Besluit tot toepassing van de procedure met gezamenlijke commissievergaderingen (artikel 55 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16.12.2015)

commissies: AFET, AFCO

- Constitutionele, juridische en institutionele gevolgen van een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid: door het Verdrag van LIssabon geboden mogelijkheden (2015/2343(INI))
(advies: BUDG)

commissies: AFET, DEVE

- Aanpak van de vluchtelingencrisis in Europa: rol van het extern EU-optreden (2015/2342(INI))
(advies: LIBE)

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

Commissie AFCO (artikel 54 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14.1.2016)

- e-Democratie in de Europese Unie: potentieel en uitdagingen (2016/2008(INI))
(advies: CULT, ITRE) (artikel 54 van het Reglement)

Commissie CONT (artikel 54 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16.12.2015)

- Begrotingscontrole van uit de EU-begroting gefinancierde ngo's (2015/2345(INI))
(advies: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG) (artikel 54 van het Reglement)

commissies BUDG (artikel 54 van het Reglement), ECON (artikel 54 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16.12.2015)

- Begrotingscapaciteit voor de eurozone - gevolgen voor de EU-begroting, complementariteit en parlementaire controle (2015/2344(INI)) (advies: EMPL, CONT, AFCO) (artikel 54 van het Reglement)

Commissie DEVE (artikel 54 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16.12.2015)

- EU-trustfonds voor Afrika: gevolgen voor ontwikkelings- en humanitaire hulp (2015/2341(INI))
(advies: BUDG) (artikel 54 van het Reglement)

Juridische mededeling - Privacybeleid