Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 21 ianuarie 2016 - Strasbourg

16. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

CONT
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16.12.2015)

- Controlul bugetar al finanțării ONG-urilor din bugetul UE (2015/2345(INI))
(aviz: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG)

AFCO
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 14.1.2016)

- E-democrația în Uniunea Europeană: potențial și provocări (2016/2008(INI))
(aviz: CULT, ITRE)

AFET, AFCO
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16.12.2015)

- Implicații constituționale, juridice și instituționale ale politicii de securitate și apărare comune: posibilitățile oferite de Tratatul de la Lisabona (2015/2343(INI))
(aviz: BUDG)

AFET, DEVE
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16.12.2015)

- Identificarea de soluții la criza refugiaților din Europa: rolul acțiunii externe a UE (2015/2342(INI))
(aviz: LIBE)

BUDG
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16.12.2015)

- Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: contribuția Parlamentului înainte de propunerea Comisiei (2015/2353(INI))
(aviz: AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI)

BUDG, ECON
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16.12.2015)

- Capacitatea bugetară a zonei euro - consecințele pentru bugetul UE, complementarități și controlul parlamentar (2015/2344(INI))
(aviz: EMPL, CONT, AFCO)

CULT
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16.12.2015)

- Evaluarea Strategiei UE pentru tineret 2013-2015 (2015/2351(INI))
(aviz: EMPL, CONT, REGI)

DEVE
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16.12.2015)

- Fondul fiduciar al UE pentru Africa: implicațiile în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul umanitar (2015/2341(INI))
(aviz: BUDG)

ECON
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 14.1.2016)

- Monedele virtuale (2016/2007(INI))
(aviz: INTA, IMCO)

- Evaluarea potrivit standardelor internaţionale de contabilitate (IAS) şi activităţile Fundației pentru Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), ale Grupului Consultativ European pentru Raportarea Financiară (EFRAG) şi ale Consiliul de Supraveghere a Interesului Public (PIOB) (2016/2006(INI))
(aviz: CONT)

FEMM
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 14.1.2016)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2004/113/CE a Consiliului de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii (2016/2012(INI))
(aviz: EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

IMCO
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16.12.2015)

- Strategia privind piața unică (2015/2354(INI))
(aviz: EMPL)

- Bariere netarifare pe piața unică (2015/2346(INI))
(aviz: EMPL)

JURI
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 14.1.2016)

- Punerea în aplicare a procedurii europene de somație de plată (2016/2011(INI))
(aviz: LIBE)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16.12.2015)

- Răspunderea, despăgubirile și garantarea financiară pentru operațiunile petroliere și gaziere offshore (2015/2352(INI))
(aviz: ENVI, ITRE)

LIBE
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 14.1.2016)

- Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015 (2016/2009(INI))
(aviz: PETI, AFCO)

TRAN
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 14.1.2016)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale (2016/2010(INI))
(aviz: ITRE, IMCO)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16.12.2015)

- Valorificarea potențialului feriboturilor în zonele costiere și pe căile navigabile interioare: o contribuție la transportul de pasageri multimodal (2015/2350(INI))

- Noi oportunități pentru întreprinderile mici de transport, inclusiv modelele de afaceri cooperative (2015/2349(INI))
(aviz: EMPL, ITRE)

- Logistica în UE și transportul multimodal în noile coridoare TEN-T (2015/2348(INI))

- Îmbunătățirea conectării și a accesibilității infrastructurilor de transport din Europa Centrală și de Est (2015/2347(INI))
(aviz: REGI)

Decizie de aplicare a procedurii reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 55 din Regulamentul de procedură)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16.12.2015)

AFET, AFCO

- Implicații constituționale, juridice și instituționale ale politicii de securitate și apărare comune: posibilitățile oferite de Tratatul de la Lisabona (2015/2343(INI))
(aviz: BUDG)

AFET, DEVE

- Identificarea de soluții la criza refugiaților din Europa: rolul acțiunii externe a UE (2015/2342(INI))
comisii: AFET, DEVE
(aviz: LIBE)

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

AFCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 14.1.2016)

- E-democrația în Uniunea Europeană: potențial și provocări (2016/2008(INI))
(aviz: CULT, ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

CONT (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16.12.2015)

- Controlul bugetar al finanțării ONG-urilor din bugetul UE (2015/2345(INI))
(aviz: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

BUDG (articolul 54 din Regulamentul de procedură), ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16.12.2015)

- Capacitatea bugetară a zonei euro - consecințele pentru bugetul UE, complementarități și controlul parlamentar (2015/2344(INI))
(aviz: EMPL, CONT, AFCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură))

DEVE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 16.12.2015)

- Fondul fiduciar al UE pentru Africa: implicațiile în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul umanitar (2015/2341(INI))
(aviz: BUDG) (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate