Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 21. januar 2016 - Strasbourg

16. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 52 Poslovnika)

odbor CONT
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16.12.2015)

- Proračunski nadzor financiranja nevladnih organizacij iz proračuna EU (2015/2345(INI))
(mnenje: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG)

odbor AFCO
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14.1.2016)

- E-demokracija v Evropski uniji: potencial in izzivi (2016/2008(INI))
(mnenje: CULT, ITRE)

odbora AFET, AFCO
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16.12.2015)

- Ustavne, pravne in institucionalne posledice skupne varnostne in obrambne politike: možnosti, ki jih nudi Lizbonska pogodba (2015/2343(INI))
(mnenje: BUDG)

odbora AFET, DEVE
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16.12.2015)

- Reševanje begunske krize v Evropi: vloga zunanjega delovanja EU (2015/2342(INI))
(mnenje: LIBE)

odbor BUDG
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16.12.2015)

- Priprave na povolilni pregled večletnega finančnega okvira 2014-2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije (2015/2353(INI))
(mnenje: AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, TRAN, REGI)

odbora BUDG, ECON
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16.12.2015)

- Proračunska zmogljivost euroobmočja: posledice za proračun EU, dopolnjevanja in parlamentarni nadzor (2015/2344(INI))
(mnenje: EMPL, CONT, AFCO)

odbor CULT
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16.12.2015)

- Ocena strategije EU za mlade 2013-2015 (2015/2351(INI))
(mnenje: EMPL, CONT, REGI)

odbor DEVE
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16.12.2015)

- Skrbniški sklad EU za Afriko: posledice za razvoj in humanitarno pomoč (2015/2341(INI))
(mnenje: BUDG)

odbor ECON
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14.1.2016)

- Virtualne valute (2016/2007(INI))
(mnenje: INTA, IMCO)

- Ocena mednarodnih računovodskih standardov (IAS) ter dejavnosti Fundacije za mednarodne standarde računovodskega poročanja (IFRS), Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje (EFRAG) in Odbora za zaščito javnega interesa (PIOB) (2016/2006(INI))
(mnenje: CONT)

odbor FEMM
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14.1.2016)

- Poročilo o izvajanju Direktive Sveta št. 2004/113/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi (2016/2012(INI))
(mnenje: EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

odbor IMCO
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16.12.2015)

- Strategija enotnega trga (2015/2354(INI))
(mnenje: EMPL)

- Netarifne ovire na enotnem trgu (2015/2346(INI))
(mnenje: EMPL)

odbor JURI
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14.1.2016)

- Izvajanje postopka za evropski plačilni nalog (2016/2011(INI))
(mnenje: LIBE)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16.12.2015)

- Odgovornost, odškodnine in finančno jamstvo za naftne in plinske dejavnosti na morju (2015/2352(INI))
(mnenje: ENVI, ITRE)

odbor LIBE
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14.1.2016)

- Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2015 (2016/2009(INI))
(mnenje: PETI, AFCO)

odbor TRAN
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14.1.2016)

- Poročilo o izvajanju direktive o poštnih storitvah (2016/2010(INI))
(mnenje: ITRE, IMCO)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16.12.2015)

- Sprostitev potenciala potniških trajektov na obalnih območjih in celinskih vodah: prispevek k multimodalnemu potniškemu prometu (2015/2350(INI))

- Nove priložnosti za mala prevozna podjetja, tudi sodelovalni poslovni modeli (2015/2349(INI))
(mnenje: EMPL, ITRE)

- Logistika v EU in multimodalni promet na novih koridorjih TEN-T (2015/2348(INI))

- Boljša povezanost in dostopnost prometne infrastrukture v srednji in vzhodni Evropi (2015/2347(INI))
(mnenje: REGI)

Sklep o uporabi postopka s skupnimi sejami odborov (člen 55 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16.12.2015)

odbora: AFET, AFCO

- Ustavne, pravne in institucionalne posledice skupne varnostne in obrambne politike: možnosti, ki jih nudi Lizbonska pogodba (2015/2343(INI))
(mnenje: BUDG)

odbora: AFET, DEVE

- Reševanje begunske krize v Evropi: vloga zunanjega delovanja EU (2015/2342(INI))
(mnenje: LIBE)

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

odbor AFCO (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 14.1.2016)

- E-demokracija v Evropski uniji: potencial in izzivi (2016/2008(INI))
(mnenje: CULT, ITRE)

odbor CONT (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16.12.2015)

- Proračunski nadzor financiranja nevladnih organizacij iz proračuna EU (2015/2345(INI))
(mnenje: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG) (člen 54 poslovnika)

odbora BUDG (člen 54 Poslovnika), ECON (člen 54 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16.12.2015)

- Proračunska zmogljivost euroobmočja: posledice za proračun EU, dopolnjevanja in parlamentarni nadzor (2015/2344(INI))
(mnenje: EMPL, CONT, AFCO) (člen 54 poslovnika)

odbor DEVE (člen 54 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16.12.2015)

- Skrbniški sklad EU za Afriko: posledice za razvoj in humanitarno pomoč (2015/2341(INI))
(mnenje: BUDG) (člen 54 poslovnika)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov