Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 21 януари 2016 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Петиции
 4.Повишена заплаха от тероризъм (разискване)
 5.Откриване на преговорите за ССТ с Австралия и Нова Зеландия (разискване)
 6.Доклад за дейността на комисията по петиции през 2014 г. (разискване)
 7.Искане за защита на парламентарен имунитет
 8.Време за гласуване
  
8.1.Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.2.Назначаване на членове на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор (гласуване)
  
8.3.Споразумения за асоцииране / задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна (гласуване)
  
8.4.Клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС) (гласуване)
  
8.5.Приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. (гласуване)
  
8.6.Доклад за дейността на комисията по петиции през 2014 г. (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
12.1.Задържани граждани на ЕС в Индия, по-специално граждани на Италия, Естония и Обединеното кралство
  
12.2.Етиопия
  
12.3.Северна Корея
 13.Позиция на Съвета на първо четене
 14.Време за гласуване
  
14.1.Задържани граждани на ЕС в Индия, по-специално граждани на Италия, Естония и Обединеното кралство (гласуване)
  
14.2.Етиопия (гласуване)
  
14.3.Северна Корея (гласуване)
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване
 16.Решения относно някои документи
 17.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 18.График на следващите заседания
 19.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор
Протокол (275 kb) Присъствен списък (62 kb)    Резултати от поименно гласуване (1895 kb) Приложение 1 (2 kb) 
 
Протокол (282 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от гласувания (45 kb) Резултати от поименно гласуване (229 kb)    
 
Протокол (322 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (739 kb) Резултати от поименно гласуване (1899 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност